Jalostus ja terveys

Terveystuki

SAJ tukee jäsenen omistamalle koiralle otettua DM- tai ataksiageenitestiä tai lonkkanivel-, kyynärnivel-, patellaluksaatio-, sydänkuuntelu-, sydämen ultraääni-, silmä- tai selkätutkimusta.
Sydämen ultraäänitutkimuksen tuki on 50 euroa (korotettu 1.1.2022 alkaen) ja muiden tutkimusten tuki on 20 euroa/koira, yhden kerran koiran elinaikana. Tutkimustulosten ja testien tulee olla julkisia. Voimassa 1.1.2020 alkaen.

SAJ korvaa koiranomistajille ihonäytteiden laboratoriotutkimuksen epäiltäessä mustan karvan karvatupen kasvuhäiriötä. Lisäksi SAJ korvaa laboratorioon lähetettävien ihonäytteiden ottaneen eläinlääkärin kustannuksia 50 euroon asti.

SAJ maksaa virallisen sydämen ultraäänitutkimuksen koirille, joilla on SAJ:n jalostustarkastuksessa todettu virallisessa sydänkuuntelussa poikkeava löydös. Yksi virallinen ultraäänitutkimus/koira maksetaan kuittia vastaan ja tutkimus on tehtävä jalostustarkastusvuoden loppuun mennessä. Avustus on voimassa 1.1.2022 alkaen.

Tuki haetaan sähköpostilla toimiston osoitteella. Hakemuksesta on ilmettävä, mitä tukianomus koskee, koiran tiedot, omistajan tiedot tilinumeroineen ja kuitti liitteenä. Tuloksen on oltava julkisesti nähtävissä koiranetissä tai SAJ:n koiratietokannassa.

Terveystuki on voimassa toistaiseksi. Päivitetty 25.3.2023