Järjestö

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta seuraa rodun ominaisuuksien kehittymistä koirien näyttely- ja koetulosten pohjalta niin käyttöpuolen kuin ulkomuodon suhteen, asettaa jalostustoiminnalle päämäärät, antaa kasvattajille jalostusneuvontaa sekä palkitsee vuosittain ansioituneet kasvattajat. Jalostustoimikunta seuraa suomenajokoiran terveystilannetta ja pyrkii käytössä olevin menetelmin vähentämään suomenajokoiralla esiintyviä perinnöllisiä vikoja ja sairauksia sekä vastaa rodun tehollisen kannan ja geenipohjan säilymisestä riittävän laajana. Toimikunta valitsee myös jalostusneuvojat. Toimikunta järjestää jäsenistölle ajokoira- ja kettukoirapäivät sekä kasvattajakursseja muutaman vuoden välein.

JALOSTUSTOIMIKUNTA 2021

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja
SILTALA JARI
Mäki-ruutintie 9
66400 LAIHIA
050 522 6363
jari.siltala@netikka.fi

FORS JARI
Alapörkäntie 21
86170 YPPÄRI
0400 290 982
jari.fors@jedu.fi

KAPIAINEN SUVI
Hanhitie 9
45160 KOUVOLA
040 752 1678
suvi.kapiainen@gmail.com

KATTELUS JARI
Kurenrinteentie 37
82500 KITEE
0400 273 503
jari.kattelus@gmail.com

 

KUMPULAINEN SANNA
Hoikintie 243,
71820 PÖLJÄ
040 482 3919
sanna_kumpu@hotmail.com

LAINE HARRI
Upatonpohjantie 220
44190 Parantala
0504014215
h.laine@outlook.com

REMES JOUNI, sihteeri
Ohjaajanpolku 1
88600 SOTKAMO
050 530 2464
jouni.remes@gmail.com

SEPPINEN PEKKA
Taanatie 4
86300 Oulainen
044 3032534
pekka.seppinen@kalajoki.fi

ULKOMUOTO- JA RAKENNEJAOS 2021

puheenjohtaja
FORS JARI
Alapörkäntie 21
86170 YPPÄRI
0400 290 982
jari.fors@jedu.fi

POTI SAKARI
Kettukuja 15
66400 LAIHIA
0400 428 097
sakari.poti@gmail.com

sihteeri
HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
Pajulantie 107
51420 HARJUMAA
040 558 4565
auli.haapiainen-liikanen@ese.fi

TALVI HANNU
Kosteenkatu 17
86300 OULAINEN
044 047 0243
hannu.talvi@netti.fi

NEUVONTAJAOS 2021

Ollikainen Ari, puheenjohtaja
Honkapurontie 260
71210 Tuusjärvi
044 733 8519
ari.ollikainen@dgk.fi

Paananen Juha-Matti
Anttilantie 100
43300 KANNONKOSKI
040 867 5799
jmpaananen@gmail.com

Heikki Jokinen
Kauppakuja 1
38420 Sastamala
040-484 0040
heikki.jokinen@nestehaijaa.fi

Antti Haataja
Pohjajoentie 139B
87970 Jormua
040-150 3435
antti.haataja@elcoline.fi

KETTUKOIRAT

SEPPINEN PEKKA
Taanatie 4
86300 Oulainen
044 3032534
pekka.seppinen@kalajoki.fi

Jari Korpela
Lekmosundinhuvilatie 8
66560 Österhankmo
+358503014010 på svenska också
jarikorpela@netikka.fi
Pohjoismaiden yhteyshenkilö / nordisk kontaktperson