SAJ:n rodut

Vakuutusarvot

SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ RY:N RODUT

PERIAATTEET KOIRIEN VAKUUTUSARVON ARVIOINNISSA

Vakuutusarvoja annetaan vain Suomen Kennelliiton koirarekisteriin rekisteröidyistä koirista.

Arviointi perustuu rotujärjestön alla hyväksymiin tietoihin sekä rotukirjaan vietyihin näyttely-, koe- ja kilpailu- sekä terveystutkimustuloksiin.

Arviointi

– Kohtien B ja C lisäykset nostavat koiran perusarvoa, kunnes koira saavuttaa valionarvon, jolloin perusarvoon lisätään summat vain kohdista B ja D.

– Vakuutusarvo ei sisällä jalostusarvoa – sen arvioi niin halutessaan rotujärjestö.

– Koiran ikää ei huomioida arviossa.

SAJ:n rodut

A

Perusarvo = 2500 €

B1

Vähintään puolitoistavuotias koira, jonka katsotaan olevan koulutettu metsästys- tai muuksi käyttökoiraksi (koiralle, jolla ei ole koetuloksia, tarvitaan riistanhoitoyhdistyksen tms. lausunto) = 2000 €

B2

Hyväksytty luonnetestitulos = 200 €
Lonkkakuvattu = 500 €
Kyynärkuvattu = 500 €
Ataksiatutkittu = 500 €

C

Lisäys perusarvoon näyttelytuloksen perusteella, paras laatuarvostelu otetaan huomioon vain kerran. Serttejä huomioidaan enintään kolme kappaletta.
SERT = 300 €
ERI = 200 €
EH = 150 €
H = 100 €
Lisäys perusarvoon koe- tai kilpailutuloksen perusteella. Tuloksia huomioidaan enintään neljä.
Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavan rotukohtaisen koemuodon palkinto (AJOK/KEAJ) = 500 €

D

Valionarvot
FIN MVA = 1600 €
FIN KVA = 3000 €
Muut MVA- ja KVA-arvot, á = 500 €
KANS MVA = 1000 €
KANS KVA = 1000 €
KVA & KVA-K = 5000 €