Jalostus ja terveys

PEVISA-määräykset

PEVISA

tarkoittaa rotukohtaista perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa

Suomenajokoiran PEVISA-ohjelma voimassa 1.7.2022 – 31.12.2024
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 120 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Amerikankettukoiran rotukohtainen PEVISA 1.1.2020-31.12.2026
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Pentueen vanhemmilla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 45 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkitty Suomeen tuotu amerikankettukoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen Suomessa syntyneet jälkeläiset merkitään Kennelliiton ER-rekisteriin.

Venäjänajokoiran PEVISA-ohjelma 1.1.2023-31.12.2025
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvauksen alaikäraja on 12 kk. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % viidestä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan SKL:n tiedossa olevat esivanhemmat.

Vuosikokous hyväksyi suomenajokoiran PEVISA-ohjelman ajalle 1.1.2025-31.12.2029 uusi PEVISA on käsittelyssä Suomen Kennelliitossa ja tullee voimaan 1.1.2025
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 120 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.


Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Jälkeläisten määrää rajoittavassa ehdossa kuitenkin huomioidaan myös ennen ehdon voimaantuloa rekisteröidyt pentueet.

Tutkimustulosten on aina oltava voimassa astutushetkellä. Huom. pentueen vanhemmilla on oltava kuvauslausunto ennen astutusta, ei siis riitä, että on kuvattu ennen astutusta, vaan tulee olla kennelliiton lausunto. Tulokset näkyvät koiranetissä linkki

Kaikkia rotuja koskevat rajoitteet (Koirarekisteriohjeen kohta 7.5)

Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia.