Jalostus ja terveys

PEVISA-määräykset

PEVISA

tarkoittaa rotukohtaista perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa

Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 1.1.2014-31.12.2021): Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 150 rekistöityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Jälkeläisten määrää rajoittavassa ehdossa kuitenkin huomioidaan myös ennen ehdon voimaantuloa rekisteröidyt pentueet.

Tutkimustulosten on aina oltava voimassa astutushetkellä.

Kaikkia rotuja koskevat rajoitteet (Koirarekisteriohjeen kohta 7.5)

Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia