Jalostus ja terveys

PEVISA-määräykset

PEVISA

tarkoittaa rotukohtaista perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa

Suomenajokoiran PEVISA-ohjelma (voimassa 1.7.2022 – 31.12.2024)
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 120 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

entinen pevisa voimassa 30.6.2022 asti:
Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 1.1.2014-30.6.2022) Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Amerikankettukoiran rotukohtainen PEVISA 1.1.2020-31.12.2023
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Pentueen vanhemmilla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 45 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Venäjänajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma 1.1.2020-31.12.2022
Koirilla täytyy olla ennen astutusta virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvausalaikäraja on 12kk. Jälkeläismääräraja on neljäkymmentä (40) pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ulkomaista urosta koskeva poikkeus: ei vaadita PEVISA-tarkastuksia

Venäjänajokoiran uusi PEVISA-ohjelma 1.1.2023-31.12.2025
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvauksen alaikäraja on 12 kk. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % viidestä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan SKL:n tiedossa olevat esivanhemmat.

 


Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Jälkeläisten määrää rajoittavassa ehdossa kuitenkin huomioidaan myös ennen ehdon voimaantuloa rekisteröidyt pentueet.

Tutkimustulosten on aina oltava voimassa astutushetkellä. Huom. pentueen vanhemmilla on oltava kuvauslausunto ennen astutusta, ei siis riitä, että on kuvattu ennen astutusta, vaan tulee olla kennelliiton lausunto. Tulokset näkyvät koiranetissä linkki

Kaikkia rotuja koskevat rajoitteet (Koirarekisteriohjeen kohta 7.5)

Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia.