SAJ:n rodut

Luonne

Tiedämme luonteella olevan vaikutusta käyttöpuoleen. Käyttöominaisuudet ovat henkisiä perustuen luonteen eri osatekijöihin. Rotumääritelmän mukaan suomenajokoiran tulee olla luonteeltaan rauhallinen ja tarmokas, kielteisenä pidetään arkuutta ja vihaisuutta.

Luonteen arvostelussa näyttelyissä siirryttiin vuoden 1991 alusta numeroarvosteluun, joka antaa verrattoman mahdollisuuden seurata koirien luonteen kehitystä pitkällä aikavälillä.

Kuten tiedämme, ympäristöolosuhteilla on ratkaiseva merkitys koiran luonteen kehitykselle, varsinkin, jos ne ovat tosi kehnot, tai kääntäen mahdollisimman edulliset pennun kehittyä aikuiseksi.

Ulkomuototuomarimme ovatkin haastavan tehtävän edessä ratkoessaan muutamassa minuutissa koiriemme luonteita näyttelykehissä, tietämättä koirien taustoja.

On olemassa koiria, jotka eivät viihdy näyttely-ympäristössä, viihtymättömyyden näkyessä käytöshäiriöinä. Samat koirat koetilanteessa metsässä saattavat käyttäytyä täysinkin poikkeavasti näyttelytilanteisiin verrattuna, hyväksyen vieraat ja mahdolliset muut häiriötekijät. Myös ajokokeiden maastokortista löytyy luonnesarake.

Jokaisen kasvattajan on itse mielessään pohdittava, kummalle numerolle panee painoa jalostusvalintoja tehdessään. Selvää tietenkin on, ettemme selvästi näkyvää arkuutta tai vihaisuutta voi hyväksyä. Kuitenkaan emme voi ihanteena myöskään käyttökoiralla, jota suomenajokoira on, pitää ylitsevuotavaa ystävällisyyttä kaikkia vieraita kohtaan, eikä muitakaan seurakoiran luonteeseen viittaavia ominaisuuksia.

Taistelutahtoa ja särmääkin tarvitaan säilyttääksemme suomenajokoiran käyttöominaisuudet, johon mm. kova metsästysinto kuuluu.