Astutukset ja pentueet

Ilmoita astutuksesta tai pentueesta

ILMOITTAJA:

Lähetä tiedot astutuksesta tai syntyneestä pentueesta tällä lomakkeella. Ilmoituksen hinta on 20 euroa. Maksa ilmoitus SAJ:n tilille FI57 4600 2020 0011 21. Ilmoita maksun viesti -kohdassa nartun nimi.
Jalostusneuvojat tekevät yhdistelmälle luokituksen, jonka jälkeen ilmoitus julkaistaan kotisivulla. Lista julkaistaan myös seuraavassa Ajokoiramies-lehdessä.
Astutusilmoitus poistuu 3 kk kuluttua astutuksesta, jos kasvattaja ei ilmoita syntyneestä pentueesta. Kasvattajan ilmoittama syntynyt pentue siirtyy pentueet-osastoon ja on listalla, kunnes pennut täyttävät 2 kk.

Ilmoitus lisätään myös SAJ:n jalostusneuvojien ylläpitämälle facebook sivustolle, SAJ:n astutus-ja pentuepalsta (https://www.facebook.com/neuvontajaos)

Kun pennut syntyvät, ilmoita syntymäaika ja urosten ja narttujen määrä tällä lomakkeella, syntyneiden ilmoittaminen sisältyy hintaan. Täytä lomakkeelle syntymäpäivä, isän ja emän nimi. Ilmoita esim. 5u & 4n kentässä Pentueen lisätietoja.

(Voit käyttää lomaketta myös, jos haluat, että ilmoitus poistetaan. Tällöin täytä isän ja emän nimi ja esim. omistaja -kohtaan tieto, että ilmoitus poistetaan.)

HUOM! Mikäli koira/koirat on ataksia -testattu, mutta testitulosta ei näy listalla Ataksiatutkitut, sinun tulee toimittaa analyysitulos toimistolle sähköpostitse toimisto@ajokoirajarjesto.fi

Astutus tai pentue -ilmoitus
Anna pvm muodossa pp.kk.vvvv
Anna pvm muodossa pp.kk.vvvv

Emän tiedot

Isän tiedot

Jalostusneuvojan suositus