Jalostus ja terveys

Jalostustarkastus

Suomenajokoirien jalostustarkastus

Vuosittain järjestettävään jalostustarkastukseen sisältyy rakenteen arviointi, terveystutkimusten teko ja tarkastelu, MyDogDNA-geenitestaus sekä käyttäytymisen arviointi. Tarkastuksen pääryhmänä on urosten 5-vuotisikäluokka.

Jalostustarkastustapahtumassa havaitut asiat kootaan koirakohtaiseen lomakkeeseen. Tapahtumassa tarkastettujen asioiden lisäksi koiran jalostustarkastuslomakkeeseen merkitään tiivistelmä koiran käyttöominaisuuksista koiran koetulosten ja BLUP-indeksien pohjalta. Koirat valokuvataan tarkastuksen yhteydessä.

Pääryhmänä on vuosittain 5-vuotiaat urokset. 5-vuotiaiden urosten lisäksi tarkastukseen voidaan kutsua jalostustoimikunnan harkinnan mukaan vanhempia, terveeksi todettuja uroksia ja narttuja.

Ennen jalostustarkastusta uroksella tulee olla tehtynä jalostuksentavoiteohjelman mukaiset terveystutkimukset eli lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset. Mikäli niitä ei ole kutsuttaessa vielä tutkittu, koiran omistajalla on aikaa suorituttaa tutkimukset ennen jalostustarkastusta. JTO:n suosituksista poiketen koiran ei tarvitse olla ataksiatestattu, sillä ataksiastatus selviää joka tapauksessa tarkastuksessa suoritettavassa geenitestauksessa.

Koirakohtaiset jalostustarkastuslomakkeet julkaistaan kokonaisuudessaan järjestön nettisivuilla sekä tiivistelmä kuvineen Ajokoiramies-lehdessä.

JALOSTUSTARKASTETTAVAT KOIRAT:

 1. Pääryhmänä 5-vuotiaat urokset
  – Näin tarkastetaan systemaattisesti osa vuosittain syntyneistä koirista
 2. Mahdolliset vanhemmat terveeksi todetut vähän käytetyt urokset
 3. Nartut

ENNEN JALOSTUSTARKASTUSTA:

 • AJOK- tai KEAJ-palkintotulos
 • Viralliset lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset
  • Kutsuhetkellä ei vaadita. Kuvaukset tulee kuitenkin suorittaa ennen jalostustarkastustapahtumaa.

JALOSTUSTARKASTUKSESSA:

 • Kokonaisvaltainen rakenteen arviointi
 • Käyttäytymisen arviointi
 • Terveystarkastus
   • Terveyden yleistutkimus
   • Polvilumpion luksaatio (virallinen → tieto jalostustietojärjestelmään)
   • Sydänkuuntelu (virallinen → tieto jalostustietojärjestelmään)
 • DNA-näytteenotto ja MyDogDNA-geenitestaus
  • mm. ataksiageenitestaus ja tiedon koiran perinnöllisestä monimuotoisuudesta.
 • Verinäytteenotto geenipankkiin
 • Valokuvaus

 

JALOSTUSTARKASTELUN JÄLKEEN:

 1. Julkaistaan koirakohtaiset tarkastuslomakkeet
    • Lomake kokonaisuudessaan järjestön internet-sivuilla
    • Tiivistelmä kuvineen Ajokoiramies-lehdessä

2. Jälkeläisseuranta