Ajankohtaista

10 elokuun, 2021

Vuosikokous 7.8.2021 Ikaalinen Spa

Kokouksen aluksi tervehdysten jälkeen jaettiin tunnustukset ja palkinnot Palkinnot 2020

Paikalla oli 137 jäsentä ja 241 ääntä annettiin valtakirjoilla, joten kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 378 ääntä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Fagerström.

Kokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuonna 2022, vuosijäsen 32 euroa, perhejäsen 17 euroa ja seurajäsen 55 euroa, nuorisojäsenmaksu 0 euroa, pentuejäsenen maksu on ennallaan 11 euroa. Liittymismaksua ei peritä.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin jäsenet 3 vuodeksi seuraavasti:

Etelä-Hämeen kennelpiiri varsinainen jäsen Eero Kuitunen, varalla Mika Aaltonen
Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri varsinainen jäsen Jari Siltala, varalla Marko Ketoja
Kymenläänin kennelpiiri varsinainen jäsen Jouni Leppänen, varalla Jouko Saukkonen
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri varsinainen jäsen Jari Fors, varalla Raimo Keinänen
Pohjois-Savon kennelpiiri varsinainen jäsen Risto Kuivalainen, varalla Seppo Soininen
Suur-Savon kennelpiiri varsinainen jäsen Ida Jalkanen, varalla Esko Itkonen

Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 1.1.2022-31.12.2024)
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 120 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Suomenajokoiran pevisa-ohjelma hyväksyttiin esitettäväksi Suomen Kennelliitolle.

Kilvan järjestämissääntöön muutosesitys ryhmätuomareitten osalta
Kilpa-otteluun nimetään kolmetoista (13) palkintotuomaria siten, että heidät valitaan lohkoittain pääsääntöisesti niistä kennelpiireistä, mistä otteluun osallistuvat koiratkin tulevat.

Vuosikokous hyväksyi muutosesityksen.

Vuosikokous hyväksyi SAJ 2025 ohjelman. SAJ 2025 ohjelma power point

Hallitus päätti vetää pois myöhemmin käsiteltäväksi muutosesityksensä ajokokeen ja ketunajokokeen sääntöihin ja ohjeisiin.

Jäsenten esittämistä asioista hyväksyttiin
Suomen Eestinajokoirayhdistys ry:n esitys koskien eestinajokoiran valionarvosääntöjä
FI KVA: 4 x BEAJ 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.-31.7. Vähintään yksi BEAJ 1 tulos tulee olla lumikeliltä ja vähintään kaksi paljaalta maalta sekä korkeintaan yksi BEAJ 1 saatu koko kauden kokeesta tai ennen 1.8.2017 saavutetusta kahden viikon kokeesta.

FI KVA-K: 4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahdelta eri koekaudelta. Yksi koekausi on metsästysvuosi 1.8.–31.7. Käyttövalion arvoon hyväksytään yksi KEAJ-1 palkinto koko koekauden kestävästä kokeesta tai ennen 1.8.2016 saavutetusta kahden viikon kokeesta.

Esittäjät Kirsi-Marja Pentti (Villakintun kennel), Anu Rahikka (Karhutarhan Kennel), Marjo-Riitta Öling ja Hanna Lintuneva vetivät pois muutosesityksensä karkeakarvaisen istrianajokoiran, karkeakarvaisen bosnianajokoiran ja sveitsinajokoiran muotovalionarvosääntöön.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:51.