Koetoiminta

Tähtivaliosääntö

TÄHTIVALIO ja TÄHTIVALIO-K

hyväksytty hallituksessa 4.11.2010, päivitetty 6.5.2024

Ajokoirajärjestön hallitus voi myöntää TÄHTIVALION tai TÄHTIVALIO-K:n arvon.

Tähtivalion tai tähtivalio-K:n arvon saavuttaa ajokoira, joka ajaa käyttövalion tai kettukäyttövalion arvon saavutettuaan kaksi (2) kertaa AJOK-1 vastaavasti KEAJ-1 tuloksen yksipäiväisessä kokeessa peräkkäisinä päivinä. Koiran pitää ajaa kaksi eri kertaa peräkkäisinä päivinä ykköspalkinto, eli yhteensä neljä lisäykköstä. Sitä ennen pitää olla saavutettuna käyttövalion tai kettukäyttövalion arvo. Tähtivalion arvoon ei hyväksytä kahden viikon ja koekauden kokeen tuloksia.

Tähtivalion arvo anotaan hallitukselta osoitteena SAJ:n toimisto. Koiran omistajien tulee olla SAJ:n jäseniä. Mukaan on liitettävä kopiot koepöytäkirjoista, jos järjestöllä ei vielä ole tulokset käytettävissään.

Tähtivalion saaneelle annetaan SAJ:n kunniakirja. Arvoa ei merkitä rekisterikirjaan. Kaikki tähtivalion arvon saavuttaneiden koirien nimet julkaistaan vuosittain vuosikirjassa.