Astutukset ja pentueet

Parituslomake

Parituslomake

Jalostusneuvonta laatii jokaisesta suomenajokoirayhdistelmästä parituslomakkeen, josta ilmenee olennaisimmat yhdistelmän käyttöominaisuuksiin, terveyteen sekä perinnölliseen monimuotoisuuteen liittyvät asiat. Jalostusneuvonta käyttää parituslomaketta työkaluna neuvontaa antaessaan.

Parituslomakkeessa kerrotaan mm. yhdistelmän koirien parhaat koe- ja näyttelytulokset, luonne, korkeus, käyttöindeksit ja terveystiedot sekä jälkeläisten määrä.

Parituslomakkeen pohjana on 1.1.2020 voimaan tulleen jalostuksentavoiteohjelman (JTO) suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille. Lomakkeesta voi tarkastaa miltä osin yhdistelmä täyttää JTO:n tavoitteet ja suositukset.

Parituslomakkeen avulla pyritään:
1. Palvelemaan entistä paremmin pennunostajia ja kasvattajia
2. Havainnoimaan ja kiinnittämään huomiota yhdistelmän ominaisuuksiin useammalla osa-alueella
3. Edistämään rodun jalostuksentavoiteohjelmaa (JTO)

Kun kasvattaja kysyy jalostusneuvontaa, jalostusneuvojat kirjaavat suosituksistaan parituslomakkeet kasvattajan nähtäville. Näin kasvattaja voi kootusti nähdä yhdistelmän koirien olennaisimmat tiedot. Mikäli kasvattaja on tehnyt itsenäisesti parituskumppanin valinnan, hän voi pyytää jalostusneuvonnalta täytetyn parituslomakkeen yhdistelmälle. Jos kasvattaja ilmoittaa yhdistelmän suoraan astutus- ja/tai pentuepalstalle (ei ole lainkaan yhteydessä jalostusneuvontaan), parituslomake täytetään jalostusneuvonnan toimesta jälkikäteen.

Kasvattajan työkalu
Jokainen kasvattaja voi käyttää parituslomaketta myös omana työkalunaan miettiessään omalle nartulleen sopivia urosehdokkaita. Kun kirjoittaa suunnitteilla olevan yhdistelmän tiedot samalle paperille, asioiden havainnoiminen helpottuu.

Parituslomakkeeseen on varattu tila kasvattajan kommenteille, mikäli kasvattaja haluaa kertoa yhdistelmästä jotakin.

Muiden kuin suomenajokoiran osalta parituslomaketta voidaan käyttää joustavasti rotukohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Tulosta tästä parituslomake Parituslomake excel-muodossa