Ajankohtaista

29 heinäkuun, 2020

Suomenajokoirien käyttöominaisuuksien päivitetyt BLUP-indeksit on julkaistu 28.7.2020!

Suomenajokoirien käyttöominaisuuksien päivitetyt BLUP-indeksit on  julkaistu 28.7.2020!

Koirakohtaiset indeksit löydät Koiratietokannasta:
https://koiratietokanta.fi/saj/haekoira.php?lang=fi

Kaikkien koirien indeksit löytyvät täältä.

Indeksien keskitaso on 100.
Ajoajan-, haun- ja haukun kohdalla yli 100 indeksin saaneet koirat ovat perimältään rodun keskitasoa parempia ja alle 100 indeksin saaneet koirat kyseisin ominaisuuden suhteen rodun keskitasoa heikompia.

Haku- ja ajolöysyyden suhteen indeksiä tulee lukea päinvastoin. Alle 100 indeksin saaneet koirat ovat perimältään sellaisia, joilla on vähemmän taipumusta haku- ja/tai ajolöysyyteen. Yli 100 indeksin saaneet koirat ovat perimältään sellaisia, joille haku- ja ajolöysyys on rodun keskiarvoa todennäköisempää.

Arvosteluvarmuus on suluissa varsinaisen indeksin perässä. Arvosteluvarmuus on jo erittäin hyvä ollessaan lähellä 0,70. Tällöin indeksi ei enää juuri muutu, vaikka kyseiselle koiralle tai sen lähisukulaiselle tulisikin lisää koekäyntejä. Pienen arvosteluvarmuuden indekseissä tulee huomioida, että indeksi voi muuttua, mikäli koira ja sen lähisukulaiset käyvät vielä kokeissa.

Koko populaatiosta:
68% koirista asettuu välille 90-110
95% välille 80-120
5 % koirista saa indeksin yli 120 tai alle 80
Indeksien taustalla on yli 100 000 koearvostelua.