Ajankohtaista

23 maaliskuun, 2019

Vuosikokous 23.3.2019 Peurunka, Laukaa

Kokouksen aluksi tervehdysten jälkeen jaettiin tunnustukset ja palkinnot
Paikalla oli 237 henkilöä, 553 jäsentä valtakirjoilla edustettuna, kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä yhteensä 790 ääntä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Partanen.
Kokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019.

Jäsenmaksut pidetään ennallaan vuonna 2020, vuosijäsen 30 euroa, perhejäsen 15 euroa ja seurajäsen 50 euroa. Pentuejäsenen maksu on ennallaan 11 euroa ja liittymismaksua ei peritä.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle vaihtuivat jäsenet seuraavasti:
Kainuun kennelpiiri varsinainen jäsen Jouni Remes, varalla Joni Heikura
Keski-Pohjanmaan kennelpiiri varsinainen jäsen Petri Hynönen, varalla Jarkko Ylesmäki
Lapin kennelpiiri varsinainen jäsen Juha Laukkanen, varalla Erkki Juntti
Helsingin seudun kennelpiiri varsinainen jäsen Pauli Halonen, varalla Harri Väre.
Vaasan kennelpiiri varsinainen jäsen Roland Sundfors, varalla Niklas Sjöblom.
Hallituksen jäsenet valittiin 3 vuodeksi.

Suomenajokoirien jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2020-2024 hyväksyttiin esitettäväksi Suomen KennelliitolleJalostuksen tavoiteohjelma

Hallituksen esitystä suomenajokoiran PEVISA-ohjelmaksi ei hyväksytty. Asiasta äänestettiin: EI 395 ääntä, KYLLÄ 363 ääntä, 25 tyhjää. 7 ei äänestänyt.
Tästä johtuen suomenajokoiran nykyiselle PEVISA-ohjelmalle anotaan jatkoaikaa. 

Venäjänajokoiran  jalostuksen tavoiteohjelma ja pevisa-ohjelmaesitykset hyväksyttiin esitettäväksi Suomen Kennelliitolle.

Venäjänajokoiran PEVISA-ohjelma
(voimassa 2 vuotta hyväksymisen jälkeen).
”Koiran täytyy olla tutkimushetkellä tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla. Koirilla täytyy olla ennen jalostuskäyttöä annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto, joka on annettu koiran täytettyä 12 kk. Jälkeläismäärä uroksella sekä nartulla on enintään neljäkymmentä (40) pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita lonkka- ja kyynärkuvauslausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla. Tämä PEVISA-esitys hyväksytään koollekutsuttavassa kokouksessa. ”

Amerikankettukoiran jalostuksen tavoiteohjelma ja pevisa-ohjelmaesitykset hyväksyttiin esitettäväksi Suomen Kennelliitolle.
”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Pentueen vanhemmilla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 45 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2022″

 

Amerikankettukoirayhdistyksen esitys amerikankettukoiran SM-ketunajokokeen valintasäännöksi hyväksyttiin yksimielisesti.
” Koirat valitaan seuraavin perustein:
1. Edellisvuoden mestari
2. KEAJ 1 -tuloksen kuluvalla kaudella ajaneet/paremmuusjärjestyksessä
3. Käyttövaliokoirat/ilmoittautumisjärjestyksessä
4. KEAJ 1 -tuloksen ajaneet/ilmoittautumisjärjestyksessä.
SM-kilpailuun ilmoitettavan koiran tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun H arvoisesti. ”

Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon muutosesitys SAJ:n sääntöjen 5§ kohtaan hallitus ei mennyt läpi. Äänestystulokset EI 362, KYLLÄ 304, tyhjiä 10, äänestämättä jätti 114.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja enintään 16 muuta varsinaista jäsentä ja näille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen ja heidän varajäsenensä valitaan enintään neljä (4) kunkin lohkon alueelta. Hallituksen jäsenistä varajäsenineen on vuosittain erovuorossa neljä (4). Lohkottain sisäisenä valintaperusteena on kennelpiirien sisäinen SAJ:n jäsenmäärä. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, valitsee seuraava vuosikokous hänen tilalleen uuden jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallituksen puheeenjohtajan ja jäsenten varajäsenineen tulee olla Suomen Ajokoirajärjestön – Finska Stövarklubben ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäseniä.

Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon muutosesitys SAJ:n hopeisen ansiomerkin jakamiseen.
Esitys ei mennyt läpi äänestyksen jälkeen. Äänestystulokset EI 346, KYLLÄ 219, tyhjiä 6. Äänestämättä jätti 219.
”Hopeinen ansiomerkki ruvettaisiin jakamaan jäsenmäärän mukaan piireittäin. Jokaista alkavaa 200 jäsentä kohden annetaisiin 1 merkki, jokaiseen piiriin kuitenkin vähintään 2 merkkiä, jos on anottu.”

Kokous päättyi klo 17:15.