Ajankohtaista

28 marraskuun, 2018

PEVISA- ja JTO-esitykset vuosikokouksen 2019 hyväksyttäväksi

PEVISA-esitys:
Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024)
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen ensimmäistä astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan astuttaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Suomenajokoiran voimassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja PEVISA päättyvät 31.12.2019. Hallitus on hyväksynyt uuden JTO- ja PEVISA-esityksen vuosille 2020-2024 vuosikokouksen 2019 hyväksyttäväksi.
Liitteessä alustus pevisaan liittyvistä asioista. Alustus kannattaa lukea, sillä sieltä löytyy taustatietoa PEVISA-esitykseen.

Alustus PEVISA-esitykseen

Jalostuksen tavoiteohjelma