Ajankohtaista

2 kesäkuun, 2020

Näyttelypalkintovaatimuksen poistaminen AJOK- ja KEAJ-kokeiden osalta ajalle 20.8.2020-28.2.2021

Suomen Ajokoirajärjestö ry:n esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta ajokokeiden ja ketunajokokeiden osalta ajalle 20.8.2020-28.2.2021

Suomen Ajokoirajärjestö ry esittää, että metsästyskaudella 20.8.2020 — 28.2.2021 vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen rekisteröity koira saa osallistua kokeisiin (AJOK ja KEAJ) ilman näyttelytulosta myös sen jälkeen, kun se on saavuttanut yhden koemuodon korkeimman luokkatuloksen ja että sen mahdollisesti näissä kokeissa saavuttamat tulokset lasketaan valionarvoihin oikeuttaviksi tuloksiksi.

Näyttelytuloksen hankkiminen ei ole mahdollista kevään ja kesän 2020 peruttujen näyttelyiden vuoksi. Siksi on kohtuullista poiketa näyttelytulosvaatimuksesta.

Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet Suomen Ajokoirajärjestön esityksen rajoittavan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi AJOK ja KEAJ kokeissa.

Päätös: Suomen Ajokoirajärjestö ry:n esityksestä AJOK ja KEAJ kokeisiin voi osallistua ilman näyttelytulosta ajalla 20.8.2020-28.2.2021.

Piirinmestaruus- ym. kokeiden säännöt voivat edelleen vaatia näyttelypalkinnon, jolloin päätös ei  koske niitä kokeita.