Ajankohtaista

21 elokuun, 2020

Kokeiden turvalliseen järjestämiseen liittyviä lisäohjeita /20.8.2020

Kennelliitto 20.8.2020.

Kokeissa noudatetaan THL:n ohjeita ja AVI:n määräyksiä.

Nämä ohjeet on laadittu erityisesti syksyn metsästyskoirakokeita varten.
Tapahtumaan ei saa osallistua henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita. Ulkomaalaisen ja suomalaisen ulkomailta saapuvan henkilön on Kennelliiton alaisissa kokeissa noudatettava viranomaisten antamia karanteenisuosituksia ja -määräyksiä ennen kokeisiin osallistumista.

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe, kilpailu, testi tai koesuoritus sekä poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

Kokeissa olisi hyvä kirjata ylös kaikki koepaikalla olevat ja kokeisiin osallistuvat henkilöt ja heidän puhelinnumeronsa. Nämä tiedot ovat koejärjestäjän vastuulla viranomaisille luovutettavaksi, mikäli joudutaan tekemään tartunnanjäljittämistä. Ilmoittautumisen yhteydessä koejärjestäjän tulee muistuttaa koetoimintaan liittyvistä poikkeustoimista esim. turvavälit. Jokainen kokeeseen, kilpailuun tai testiin osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan.

Kokeen järjestäjä huolehtii, että kokeen keskuspaikalla on käsienpesumahdollisuus, ja että paikalla on käsidesiä saatavilla.
Koejärjestelyt voidaan järjestää ilman aamupalaa ja ruokailua (omin eväin). Koepaikalla järjestettävässä ruokailussa huolehditaan käsihygieniasta ja turvaväleistä. Tarvittaessa käytetään porrastusta ruokailun järjestämisessä.

Ylituomaripuhuttelu ja koesuorituksen purku tulisi järjestää sellaisessa tilassa, jossa voidaan pitää turvavälit. Tarpeetonta oleskelua tapahtumapaikan yhteisissä tiloissa pyritään välttämään. Suositellaan, että ryhmän jäsenet liikkuvat omilla autoilla, jos käytetään yhteistä kulkuneuvoa, suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Maastotuomarien ei välttämättä tarvitse saapua keskuspaikalle paikalle ennen ja jälkeen kokeen, maastotuomarin tulee kuitenkin olla tavoitettavissa kokeen purkutilaisuuden aikana. Ryhmätuomari tarkastaa palkintotuomarin jäsenyyden ennen koiran irtilaskua.

Kokeen päätöstilaisuutta ja palkintojen jakoa ei tarvitse järjestää. Järjestettävissä arvokokeissa voidaan poiketa totutuista ja ohjeissa mainituista käytännöistä esimerkiksi kutsuvieraiden ja juhlaillallisen osalta, mikäli paikka tai olosuhteet niin edellyttävät.

Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisen tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi ilman seuraamuksia. Osallistuja voi peruuttaa osallistumisen ilman erityistä syytä määritellyn ilmoittautumisajan puitteissa.