Ajankohtaista

20 kesäkuun, 2022

Jouni Leppänen valittiin järjestön uudeksi puheenjohtajaksi vuosikokouksessa 18.6.2022 Salon Astrum-keskuksessa

Maaliskuulta kesäkuulle siirretyssä 120-vuotisjuhlakokouksessa oli paikalla 119 jäsentä. Kokouksen äänimäärä oli 378. Heikki Sikilän juhlavan lauluesityksen, tervehdysten, onnittelujen ja palkintojen jakamisen jälkeen kokous päästiin aloittamaan kello 14:15. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Ahtiainen ja sihteereiksi Marika Kuusisto ja Timo Kilpeläinen.

TUNNUSTUKSET TOIMINNASTA JA SAAVUTUKSISTA 2022

Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuoden 2021 tileistä ja hallinnosta. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin sekä päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2023: vuosijäsen 32 euroa, perhejäsen 17 euroa, seurajäsen 55 euroa, pentuejäsen 11 euroa sekä nuorisojäsenmaksu 0 euroa ja liittymismaksua ei peritä.

Vuosikokous valitsi yksimielisesti Jouni Leppäsen Kotkasta järjestön uudeksi puheenjohtajaksi Tuomo Hännisen luovuttua tehtävästä kahden kauden jälkeen. Jouni Leppäsen tultua valituksi puheenjohtajaksi hallitukseen valittiin Kymen kennelpiiriin uudet hallituksen jäsenet kahdeksi seuraavaksi vuodeksi sekä muihin kennelpiireihin jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudeksi.
Kymi: Jouko Saukkonen ja varalle Kalle Hytti.
Kainuu: Jouni Remes ja varalle Joni Heikura
Keski-Pohjanmaa: Jarkko Ylesmäki, varalle Petri Hynönen
Lappi: Juha Laukkanen, varalle Mari Ruha
Uusimaa: Liisa Miettinen, varalle Calle Dahlberg
Vaasa: Roland Sundfors, varalle Patrik Kjellman
Helsingin seutu: Pauli Halonen, varalle Harri Väre.

Uudenmaan kennelpiirin hallituksen varsinaisesta jäsenestä järjestettiin äänestys. Esitettiin Liisa Miettistä ja Rainer Majasta, joista Liisa Miettinen valittiin äänin 319. Rainer Majanen sai ääniä 27. Yhteensä ääniä annettiin 348. Yksi ääni hylättiin ja yksi äänestyslippu oli tyhjä.

Hallituksen esitys sääntömuutos valtakunnallisen Kilpa-ottelun valintakokeiden järjestämisohjeisiin kohtaan 4.1 hyväksyttiin huomautuksella, että esityksestä jätetään pois vanhentuneena viittaus toiseen palkintoon.

Hallituksen esitys ajokokeen sääntömuutoksesta. Asiasta suoritettiin äänestys: ääniä annettiin 358. Esityksen puolesta annettiin ääniä 247 ja esitystä vastaan 110. Yksi ääni hylättiin. Hallituksen esitys hyväksyttiin todeten, että ajokoesääntöjen kohta ”Palkintotuomarin ohje 4.4 Metsästysinto” on samalla muutettava muotoon ”Jos lisätietokohta 42 on arvioitu numerolla 5, ei lisätietokohdissa 40 ja 41 ole kummassakaan erässä merkintöjä.” Hallitukselle annettiin valtuudet tehdä esitykseen mahdollisia Kennelliiton vaatimia muutoksia, jotka eivät kuitenkaan oleellisesti muuta sisältöä.

Venäjänajokoirayhdistys ry:n esitys Venäjänajokoiran PEVISA ajalle 1.1.2023 – 31.12.2025 hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Puolanjahtikoiran, karkeakarvaisen istrianajokoiran, karkeakarvaisen bosnianajokoiran sekä sveitsinajokoiran muotovalioarvonarvosääntö koskien vaadittavaa käyttötulosta /Anu Paarlahti, Kirsi-Marja Pentti (Villakintun kennel), Marjo-Riitta Öling, Hanna Lintuneva, Anu Rahikka (Karhutarhan kennel)
Vuosikokous päätti jättää esityksen jalostustoimikunnan edelleen muokattavaksi ja esitettäväksi sen jälkeen SAJ:n hallitukselle.

Juhlakokous kesti liki neljä tuntia ja päätettiin klo 16:55. Sen jälkeen uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa uuden puheenjohtajan johdolla. 120v-juhlaillallinen järjestettiin Sokos Hotel Rikalassa.

Kokouksen tallenteen voi katsoa linkistä https://lsajokoirayhdistys.com/?fbclid=IwAR3SxVhgaeIOMnUPfLQQc3dxw56RXR0p9CDy2EOEC0BBqqF6YL-QTW6lDRA

Seuraavana päivänä järjestettiin päänäyttely SAJ:n roduille. Linkki näyttelyn tuloksiin