Ajankohtaista

19 huhtikuun, 2018

HAASTE KANSALAISALOITTEESEEN

Metsästyskoirajärjestöt ovat tekemässä ’Kansalaisaloitetta susivahinkojen estämiseksi’. Aloitteen allekirjoittajia tulisi olla 50 000, jotta se otettaisiin vastaan eduskunnassa. Aikaa kansalaisaloitteen allekirjoituksiin on 25.05.2018 ja savotta on vasta puolivälissä.

Suomen Ajokoirajärjestön aktivoimiseksi tavoitteen saavuttamiseksi me allekirjoittajat haastamme koko jäsenistön, muut metsästyskoirien rotujärjestöjen jäsenet, metsästäjät ja kaikki muut susikannan kehityksestä huolestuneet allekirjoittamaan itse ja keräämään allekirjoituksia – jokainen vähintään 10 allekirjoitusta – toimittamaan ne 18.05.2018 mennessä osoitteeseen Marja-Helena Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu.

Kansalaisaloitetta voi kannattaa joko sähköisesti osoitteessa
http://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2702 tai täyttämällä paperisen kannatusilmoituksen https://www.kansalaisaloite.fi/files/Ka … itus_W.pdf.

Onnistunut allekirjoitusten keräys varmistaa asian käsittelyn sekä edesauttaisi suoraan ja välillisesti turvallisuuden paranemista upeassa luonnossamme.

SUOMEN AJOKOIRAJÄRJESTÖ RY

Viljo Pennanen                                    Tuomo Hänninen
varapuheenjohtaja                              Puheenjohtaja