Vuosikokous 26.3.2022 Salo

Vuosikokous 26.3.2022 Salo

26.03.2022
13:00 - 17:00

Yhdistyksen vuosikokouksessa Salossa 26.3.2022 käsitellään seuraavat asiat:
 kokouksen avaus,
 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat,
 todetaan hyväksytyt valtakirjat sekä kokouksessa käytettävänä oleva äänimäärä,
 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 esitetään tilinpäätös 2021, vuosikertomus 2021 ja tilintarkastajien lausunto,
 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 vahvistetaan toimintasuunnitelma 2022, ja talousarvio 2022 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 2023,
 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja uudet jäsenet varajäsenineen erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle,
 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa,
 käsitellään muut hallituksen esittämät asiat,
 käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi esittämät yksilöidyt asiat kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä eli viimeistään 31.12.2021 toimiston osoitteella.