Vuosikokous 2019 Peurunka

Vuosikokous 2019 Peurunka

23.03.2019
10:00 - 17:00

 

Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry:n sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 23.3.2019 kello 13.00 Kylpylähotelli Peurunka, Peurungantie 85, 41340 Laukaa

Katso kokouksen kulku livelähetyksenä

Valtakirja

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi

 • Hallituksen esitys suomenajokoiran PEVISA-ohjelmaksi (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)
  LIITE 1
 • Venäjänajokoirayhdistys ry:n esitys venäjänajokoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi
  Venäjänajokoiran JTO
 • Venäjänajokoirayhdistys ry:n esitys venäjänajokoirien PEVISA-ohjelmaksi (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)
  LIITE 2
 • Amerikankettukoirayhdistys ry:n esitys amerikankettukoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi
  Amerikankettukoiran JTO
 • Amerikankettukoirayhdistys ry:n esitys amerikankettukoiran PEVISA-ohjelmaksi
  LIITE 3
 • Amerikankettukoirayhdistys ry:n esitys amerikankettukoiran SM-ketunajokokeen valintakoesäännöksi
  LIITE 4
 • Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon muutosesitys SAJ:n sääntöjen 5 § kohtaan hallitus
  LIITE 5
 • Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon esitys muutosesitys SAJ:n hopeisen ansiomerkin jakamiseen LIITE 6

Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 – 12.30.

Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin yhdistyksen 20 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä kennelpiirillä on yksi (1) ääni kutakin piirin jäsenenä olevaa Suomen Ajokoirajärjestön jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsen saa valtakirjalla edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä. Sama jäsen saa valtakirjalla edustaa enintään neljää henkilöjäsentä ja enintään kahta jäsenyhdistystä. Sama jäsen voi kuitenkin käyttää enintään 1/20 kokouksen pöytäkirjaan merkitystä äänimäärästä.

Valtakirjassa on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Valtakirjojen on oltava oikeiksi todistettuja ja yhdistyksen jäsenmäärällä ja leimalla varustettuja. Valtakirjassa on mainittava valtakirjan antajan jäsennumero. Ainoastaan joko v. 2018 tai 2019 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus.

Tervetuloa!

Hallitus

Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot.

Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverrettuna viim. 15.3.2019 os. Katri Toivola, Lastaajantie 5, 41350 Laukaa as 050 444 9121 / 044 351 7058

Majoitusvaraukset 22.2.2019 mennessä Peurungan myyntipalvelusta Puh: 020 751 6300 Sähköposti: peurunka@peurunka.fi Illallinen lauantaina 23.3. klo 19:30, hinta 27 €, varaukset majoitusvarauksen yhteydessä. Kylpylähotelli 2 hh 64,50 e/hlö/vrk, 1 hh 99 e/yö. Peurunkapiha (lähellä päärakennusta) 2 hh 49,50 e/hlö/vrk, 1 hh 69 e. Peurunkamäki (hieman kävelyä) 2 hh 39,50 e/hlö/vrk, 3 – 4 hh 126 e/huone/vrk, 1 hh 59 e/vrk. Huoneistohotelli Peurantähti 7 x 38 m² 1 – 2 henkilöä/ 4 x 48 m² 2 – 4 henkilöä / 4 x 57,5 m² 4 henkilöä/ 4 x 70 m² 4 henkilöä. Ei lemmikkejä. 1 henkilö/huoneisto 135 e/vrk. 2 – 4 henkilöä/huoneisto 189 e/vrk. Kaikissa huoneistoissa on mahdollisuus max. 2 lisävuoteeseen, jotka sijataan olohuoneen sohvaan. Lisävuode 4 – 14 v 10 e/hlö/vrk Lisävuode aikuiselle 45 e/hlö/vrk. Hinnat sisältävät aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalien vapaan käytön.

 

LIITE 1. Hallituksen esitys suomenajokoiran PEVISA-ohjelmaksi

Suomenajokoiran rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024)

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen ensimmäistä astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan astuttaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koiralla ei saa olla pentujen rekisteröintihetkellä yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

 

LIITE 2. Venäjänajokoiran PEVISA-ohjelma (voimassa 2 vuotta hyväksymisen jälkeen).

Koiran täytyy olla tutkimushetkellä tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla.

Koirilla täytyy olla ennen jalostuskäyttöä annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto, joka on annettu koiran täytettyä 12 kk.

Jälkeläismäärä uroksella sekä nartulla on enintään neljäkymmentä (40) pentua. Viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita lonkka- ja kyynärkuvauslausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.

Tämä PEVISA-esitys hyväksytään koollekutsuttavassa kokouksessa.

LIITE 3. Amerikankettukoirayhdistyksen esitys amerikankettukoiran PEVISA-ohjelmaksi

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Pentueen vanhemmilla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 45 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2022

 

LIITE 4. Amerikankettukoirayhdistyksen esitys amerikankettukoiran SM-ketunajokokeen valintakoesäännöksi

Koirat valitaan seuraavin perustein:
1. Edellisvuoden mestari
2. KEAJ 1 -tuloksen kuluvalla kaudella ajaneet/paremmuusjärjestyksessä
3. Käyttövaliokoirat/ilmoittautumisjärjestyksessä
4. KEAJ 1 -tuloksen ajaneet/ilmoittautumisjärjestyksessä.
SM-kilpailuun ilmoitettavan koiran tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun H arvoisesti.

LIITE 5. Muutosesitys SAJ:n sääntöihin 5§:n kohtaan Hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja enintään 16 muuta varsinaista jäsentä ja näille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen ja heidän varajäsenensä valitaan enintään neljä (4) kunkin lohkon alueelta. Hallituksen jäsenistä varajäsenineen on vuosittain erovuorossa kahdeksan (8). Lohkoittain sisäisenä valintaperusteena on kennelpiirin sisäinen jäsenmäärä. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, valitsee seuraava vuosikokous hänen tilalleen uuden jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten varajäsenineen tulee olla Suomen Ajokoirajärjestön – Finska Stövarklubben ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäseniä.

Kunnioittavasti Pohjois-Pohjanmaan Ajokoirakerhon puolesta

Puheenjohtaja Tapani Sipilä Oulainen 28.12.2018

LIITE 6. Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerho r.y. esittää Suomen ajokoirajärjestön vuosikokoukselle hopeisen ansio merkin jakamiseen sääntö muutosta
Hopeinen ansiomerkki ruvettaisiin jakamaan jäsenmäärän mukaan piireittäin. Jokaista alkavaa 200 jäsentä kohden annetaisiin 1 merkki, jokaiseen piiriin kuitenkin vähintään 2 merkkiä, jos on anottu.

Terveisin Marko Ketoja Yhdistyksen pj

Karttaa ei ole saatavissa