Vuosikokous 2018 Haikon kartano

Vuosikokous 2018 Haikon kartano

24.03.2018
Koko päivä

Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
lauantaina 24.3.2018 kello 13.00 Haikon kartanossa
os Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

katso livestream tästä linkistä

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi

Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan
1. esitys venäjänajokoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi, Linkki esitykseen 
2. esitys venäjänajokoirien pevisa-ohjelmaksi (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) LIITE1

3. Jari Forsin, Kalevi Rytkyn ja Raimo Keinäsen esitys ajokokeiden palkintotuomareiden ohjeeseen LIITE2

Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 – 12.30.
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin yhdistyksen 20 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä kennelpiirillä on yksi (1) ääni kutakin piirin jäsenenä olevaa Suomen Ajokoirajärjestön jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsen saa valtakirjalla edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä. Sama jäsen saa valtakirjalla edustaa enintään neljää henkilöjäsentä ja enintään kahta jäsenyhdistystä. Sama jäsen voi kuitenkin käyttää enintään 1 / 20 kokouksen pöytäkirjaan merkitystä äänimäärästä.
Valtakirjassa on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Valtakirjojen on oltava oikeiksi todistettuja ja yhdistyksen jäsenmäärällä ja leimalla varustettuja. Valtakirjassa on mainittava valtakirjan antajan
jäsennumero. Ainoastaan joko v. 2017 tai 2018 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus.

Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot. Pyydämme palauttamaan kiertopalkinnot kaiverretuna 15.3.2018 mennessä osoitteella Olli Miettinen, Tikkarontie 360, 07190 HALKIA.

Huom. seuraavana päivänä SAJ:n rotujen pääerikoisnäyttely Mäntsälässä

Valtakirja 2018 (klikkaa ja tulosta)

Uusi JTO 2017 venäjänajokoira

LIITE 1

Venäjänajokoirayhdistyksen hallituksen ja jalostustoimikunnan esitys venäjänajokoiran PEVISA-ohjelmaksi
(voimassa 2 vuotta hyväksymisen jälkeen)

– Koiran täytyy olla tutkimushetkellä tunnistettu Suomen Kennelliiton (SKL) hyväksymän tunnistusmerkinnän avulla
– Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija
– Koirilla täytyy olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, joka on saatu koiran täytettyä 12 kk. Siitokseen voi käyttää A/B-lonkkaisia koiria, sekä C-lonkkaista, jolloin toisen käytettävistä koirista on oltava A- tai B- lonkkainen.
– Ulkomailta tuoduilla koirilla täytyy olla lonkkakuvauslausunnon lisäksi kuvattuna kyynärät. Kyynärlausunnossa vähintään 1, jolloin sitä voi käyttää siitoksen 0 kyynärlausuntoisen kanssa, sekä silmät peilattuna. Silmälausunto on voimassa alle vuoden ikäisenä kuvattuna vuoden. Kyynärlausunto on oltava annettu koiran täytettyä 12 kk.
– Jalostukseen käytettävän koiran täytyy olla rotumääritelmän mukainen ja sillä täytyy olla näyttelypalkinto (vähintään H) sekä luonteesta maininta 1 tai ”käsiteltävissä” ennen ensimmäistä astutusta.
– Jälkeläismäärä nartuilla 3 pentuetta tai jos on rodunomainen koepalkinto: 5 pentuetta. Uroksilla 3 pentuetta tai jos on rodunomainen koepalkinto (AJOK, KEAJ tai ilves/karhu taippari) suoritettu: 5 pentuetta. Jälkeläismäärä voi uroksilla olla suurempi, jos omistaja hakee koiralleen suurempaa jälkeläismäärää ja vahvat perusteet löytyvät. Lausunto on haettava rotujärjestöltä ja rotua harrastavalta yhdistykseltä.

LIITE 2

Esitys Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokoukselle 24.3.2018

Esitämme 24.3.2018 pidettävälle vuosikokoukselle hyväksyttäväksi lisäyksen kohtaan 2 palkintotuomareiden toiminta kokeen eri tilanteissa
2.3 Toiminta haun aikana
Kun hakuaikaa on kulunut vähintään 90 minuuttia edellisestä irtilaskusta, koira voidaan poikkeustapauksessa kytkeä ohjaajan niin halutessa ja siirtyä toiseen kohtaa arvotussa maastossa. Päätös voidaan tehdä, jos palkintotuomarit toteavat, ettei ko. maastokohdassa jäniksiä ole, koira on joutunut haun kanalta toivottomaan paikkaan ja ryhmä toteaa, ettei paikassa kannata enään jatkaa koiran kokeilua koiran yrittämisestä huolimatta ja hakusuoritus on kaikilta osin loppuun arvosteltu. Päätöksen koiran kytkemisestä ja siirtymisestä tekee lopullisesti ryhmänjohtaja. Kiinniottamiseen kulunut aika kuuluu hakuaikaan, siirtymiseen käytetty ei.

Kunnioittavasti
Pyhäjoella 28.12.2017
Jari Fors, Kalevi Rytky, Raimo Keinänen

Majoitus Haikon kartanossa

Haikkoontie 114
06400 Porvoo
www.haikko.fi

Illallisvaraukset majoitusvarauksen yhteydessä 28.2.2018  mennessä sähköpostilla myynti@haikko.fi tai puhelimella 0600 15131. Varaustunnus ”Suomen Ajokoirajärjestö”

 

Hinnat:
Majoitus 132 eur/2hh/yö, 110 eur/1hh/yö, 162eur/2hh koirahuone/yö (rajoitettu määrä).

Hintaan sisältyy runsas kartanoaamiainen, sisäänpääsy kylpylään ja kuntosalille.

Lounasbuffet kartanoravintolassa 18 eur/hlö. Lounaslippuja myydään lauantaina paikan päällä.
Illallinen 45 eur/hlö.

Karttaa ei ole saatavissa