ENKÄT OM JAKTANLAG PÅ BJÖRN, VILDSVIN OCH LO HOS FINSK STÖVARE

ENKÄT OM JAKTANLAG PÅ BJÖRN, VILDSVIN OCH LO HOS FINSK STÖVARE

Finsk stövare används i allt större utsträckning till jakt på stora rovdjur samt vildsvin. Finska stövarklubben rf kartlägger hundar och släkten, som har anlag för arbete med björn, lo och vildsvin, för att gynna internationellt samarbete gällande avel på dessa egenskaper. Anmäl gärna din finska stövare som har anlag för arbete med dessa vilt.

Informationen på blanketten kommer att vidarebefordras till Finska stövarklubbens avelsråd, och de används enbart i avelsrådgivningen (all information hanteras konfidentiellt). Genom att sända in blanketten, ger du ditt samtycke till att avelsrådet kan vidarebefordra namn och kontaktuppgifter till tikägare som ber om avelsråd.

ENKÄT OM JAKTANLAG PÅ BJÖRN, VILDSVIN OCH LO HOS FINSK STÖVARE
Frivillig uppgift
Frivillig uppgift

Maximum file size: 516MB