Suomenajokoira ja muut SAJ:n rodut

SAJ:n rodut ja rekisteröintimäärät

SAJ:n rodut

Rotumääritelmät löytyvät Suomen Kennelliiton sivuilta.

Taulukossa on lueteltu Suomen Ajokoirajärjestön alaisuuteen kuuluvat rodut.

SAJ:n rotujen rekisteröintimäärät taulukko sisältää luettelon SAJ:n roduista

(sivun päivitys kesken, lisää kuvia kaivataan …)

Image

Amerikankettukoira

Image

Dunkerinajokoira

Image

Eestinajokoira

Image

Eestinajokoira

Image

Englanninkettukoira

Image

Englantilais-venäläinen ajokoira

Image

Gotlanninajokoira

Image

Haldeninajokoira

Image

Hygeninajokoira

Image

Italianajokoira karkeakarvainen

Image

Kreikanajokoira

Image

Gonsky polski
Puolanjahtikoira

Image

Schillerinajokoira

Image

Smoolanninajokoira

Image

Smoolanninajokoira