Vuosikokous

Vuosikokous

21.03.2020
13:00 - 17:00

Vuosikokous 21.3.2020 klo 13

Valtakirjojen tarkastus samassa paikassa klo 11-12.30

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen esitykset ja jäsenten tekemät esitykset

Kokouksessa käsiteltävät esitykset on oltava toimistolla 31.12.2019 klo 14 mennessä.
Vuosikokouskutsu julkaistaan tammikuun Ajokoiramies-lehdessä 31.1.2020

Vuosikokouksessa palkitaan ansioituneet jäsenet ja vuosittaisten palkintojen saajat.

Ansiomerkkianomusten on oltava toimistolla 31.1.2020 mennessä.
Vuosittaisten palkintojen hakemukset on oltava 15.1.2020 mennessä.

Karttaa ei ole saatavissa