Vuosikokous 2018

Vuosikokous 2018

24.03.2018
13:00 - 17:00

Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
lauantaina 24.3.2018 kello 13.00 Järvenpään Seurakuntaopistolla
Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo 10.00 – 12.30.
Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin yhdistyksen 20 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsenenä olevalla rekisteröidyllä kennelpiirillä on yksi (1) ääni kutakin piirin jäsenenä olevaa Suomen Ajokoirajärjestön jäsenyhdistystä kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Jäsen saa valtakirjalla edustaa poissaolevia äänioikeutettuja jäseniä. Sama jäsen saa valtakirjalla edustaa enintään neljää henkilöjäsentä ja enintään kahta jäsenyhdistystä. Sama jäsen voi kuitenkin käyttää enintään 1 / 20 kokouksen pöytäkirjaan merkitystä äänimäärästä.
Valtakirjassa on ilmoitettava yhdistyksen jäsenmäärä. Valtakirjojen on oltava oikeiksi todistettuja ja yhdistyksen jäsenmäärällä ja leimalla varustettuja. Valtakirjassa on mainittava valtakirjan antajan
jäsennumero. Ainoastaan joko v. 2017 tai 2018 maksaneilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on vuosikokouksessa äänioikeus.

Vuosikokouksessa jaetaan perinteisesti SAJ-FSK:n myöntämät ansiomerkit ja palkinnot.

Karttaa ei ole saatavissa